MládežVyhlásenie občianskeho združenia VKP Bratislava

25. júla 2023

STANOVISKO

Správnej rady Občianskeho združenia Volejbalový klub polície Bratislava

Správna rada Občianskeho združenia „Volejbalový klub polície Bratislava“ prijala nasledovné stanovisko k medializovaným informáciám v družstve junioriek VKP Bratislava:

Odmietame akékoľvek neslušné, urážlivé a dehonestujúce formy správania sa v športe. Rovnako odmietame akékoľvek formy šikany a sexuálneho obťažovania v športe a nenávistné prejavy na športovisku i mimo neho.

Sme plne súčinní pri riešení daného problému a komunikujeme s jednotlivými stranami na jeho vyriešení. Aj v spolupráci so Slovenskou volejbalovou federáciou chceme byť nápomocní v tom, aby akékoľvek neduhy zo slovenského športu zmizli.

Volejbalový klub polície VKP Bratislava sa ospravedlňuje všetkým aktérom, ktorých sa nevhodné správanie trénera junioriek dotklo a prijalo opatrenie, že nebude v nasledujúcej sezóne viesť žiadne družstvo VKP Bratislava. Vzniknutá situácia mrzí klub i samotného trénera a klub zabezpečí, aby sa v budúcnosti podobné problémy neopakovali.

Volejbalový klub polície Bratislava vychoval desiatky úspešných a slávnych volejbalistov, reprezentantov Slovenska a v práci s mládežou patrí medzi najlepšie na Slovensku. Každoročne sa zúčastňuje na finálových mládežníckych turnajoch, čo svedčí o kvalitnej práci s mládežou a v tom chceme aj naďalej pokračovať.

 

Chceš byť aj ty SÚČASŤOU KLUBU?

Všetky práva vyhradené © VKP Bratislava